ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄

 ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Από 1/3/2021 μέχρι και τις 20/3/2021 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των μαθητών που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού.

Στο σχολείο μας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μαθητές που οι οικογένειές τους κατοικούν εντός των χωροταξικών ορίων της σχολικής μας περιφέρειας .

Η εγγραφή των μαθητών μπορεί να γίνει καθημερινά από τις 11:00 ως και τις 12:00μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου (λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσηπου μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή να την κατεβάσετε από ΕΔΩ: ΑΙΤΗΣΗ 
  2. Βιβλιάρίο Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

A/AΕΙΔΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
1ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β3 ΔΟΣΕΙΣ
2ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ- ΤΕΤΑΝΟΥ- ΚΟΚΚΥΤΗ5 ΔΟΣΕΙΣ
3ΠΟΛΙΟΜΕΛΥΤΙΔΑΣ4 ΔΟΣΕΙΣ
4ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Β   *4 ΔΟΣΕΙΣ
5ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ  **3 ΔΟΣΕΙΣ
6ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ  ***4 ΔΟΣΕΙΣ
7ΙΛΑΡΑΣ ? ΕΡΥΘΡΑΣ-  ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ2 ΔΟΣΕΙΣ
8ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ2 ΔΟΣΕΙΣ
9ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α2 ΔΟΣΕΙΣ
    

*    Το εμβόλιο του αιμόφιλου τύπου Β γίνεται ως την ηλικία ων 5 ετών

**   Το εμβόλιο του μινιγγιτιδόκοκκου εάν γίνει μετά το 1ο έτος γίνεται σε μία δόση

*** Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου γίνεται ως την ηλικία ων 5 ετών

  1. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου

Το Νηπιαγωγείο για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού εκδίδει προσωρινά Βεβαίωση Φοίτησης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο τέλος του σχολικού έτους εκδίδεται Πιστοποιητικό Φοίτησης το οποίο υπηρεσιακά το Νηπιαγωγείο θα μας αποστείλει.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή

  1. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομιστεί στο σχολείο συμπληρωμένο με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-2022. Αν δεν έχετε ΑΔΥΜ μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας .

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Σχολείου

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

08.00−08.10 10′ Υποδοχή μαθητών 08.10−09:40 90′ 1η διδακτική περίοδος 09:40−10:00 20′ Διάλειμμα 10:00−11:30 90′ 2η διδακτική περίοδος 11:30−11:45 15′ Διάλειμμα 11:45−12:25 40′ 5η διδακτική ώρα 12:25− 12:35 10′ Διάλειμμα 12.35−13:15 40′ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) 13:15−13:20 5′ Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης 13:20−14:00 40′ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Σίτιση 14:00−14:15 15′ Διάλειμμα 14:15−15:00 45′ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη−Προετοιμασία 15:00−15.15 15′ Διάλειμμα 15.15− 16:00 (αν λειτουργήσει τμήμα) 45′ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά. Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...