Εγγραφές μαθητών στο ολοήμερο για το σχολικό έτος 2022-2023

Αγαπητοί γονείς,

προκειμένου να προγραμματίσουμε τη λειτουργία του σχολείου κατά το νέο σχολικό έτος 2022-2033, θα πρέπει, μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, όσοι επιθυμείτε τη φοίτηση των παιδιών σας στο Ολοήμερο Σχολείο, να υποβάλετε στη διεύθυνση του σχολείου σχετική αίτηση της οποίας το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σε περίπτωση που δεν έχετε εκτυπωτή μπορείτε να παραλάβετε το έντυπο από το διευθυντή του σχολείου.

Τονίζεται ότι μετά την πάροδο της περιόδου των εγγραφών, η φοίτηση νέων μαθητών στο ολοήμερο θα γίνεται μόνο μετά από έγκριση οικίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...