Οι εκπαιδευτικοί

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Διευθυντής: Στάμος Σωτήρης
Τάξη Α΄:
Καλουμένου Σοφία
Τάξη Β΄:             Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Γ΄:
Κοτσογιαννίδης Κωνσταντίνος
Τάξη Δ΄:             Διδασκάλου Μαρία
Τάξη Ε΄:              Πετρομελίδης Μιχάλης
Τάξη ΣΤ΄:          Δαβόρας Αντώνιος
Παράλληλη Στήριξη: Σίσκου Στυλιανή
Αγγλικά:              Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική: Γιαννουλάτος Νικόλαος
Γερμανικά: Σολάκογλου Δημήτρης
Εικαστικά: Τουφεξή Άννα
Μουσική: Βεζυρίδου Χαρά
Πληροφορική: Τσιαμήτρος Λεωνίδας
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄:             Καλουμένου Σοφία
Τάξη Β΄:             Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Γ΄:              Χατζηπαναγιωτίδου Κωνσταντίνα
Τάξη Δ΄:             Ταυρίδου Αργυρώ
Τάξη Ε΄:              Δαβόρας  Αντώνιος
Τάξη ΣΤ΄:          Μάνος  Χρήστος
Ολοήμερο :        Πατρίκας Γεώργιος
Αγγλικά:              Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική: Μαντζόλης Νικόλαος
Συμπλήρωση Ωραρίου:   Διδασκάλου Μαρία
Γυμναστική Ολοήμερο: Χατζηπαρασίδης Αναστάσιος

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄:             Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Β΄:             Μάνος  Χρήστος
Τάξη Γ΄:              Χατζηπαναγιωτίδου Κωνσταντίνα
Τάξη Δ΄:             Δαβόρας  Αντώνιος
Τάξη Ε΄:              Ταυρίδου Αργυρώ- Βασιλειάδου Χρυσούλα
Τάξη ΣΤ΄:          Διδασκάλου Μαρία
Ολοήμερο :        Πατρίκας Γεώργιος
Αγγλικά:              Καπέτης Χρυσόστομος
Γυμναστική: Ζουράρης Μιχαήλ
Συμπλήρωση Ωραρίου:   Πετρίδης Τάσος
Γαλλικά: Υποδηματοπούλου Παναγιώτα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄: 
Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Β΄:             Μάνος  Χρήστος
Τάξη Γ΄: 
Πετρίδης Αναστάσιος
Τάξη Δ΄:             Κυριαζή Ολυμπία
Τάξη Ε΄:              Δαβόρας Αντώνιος
Τάξη ΣΤ΄:          Πετρομελίδης Μιχάλης
Ολοήμερο :        Πατρίκας Γεώργιος
Αγγλικά:              Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική: Γιαννουλάτου Αναστασία
Συμπλήρωση Ωραρίου:   Βασιλειάδη Βασιλική
Γαλλικά: Παπαγιαννούλη Δέσποινα
Παράλληλη Στήριξη:
Γαλάνη Γεωργία
Πληροφορική Ολοήμερο: Σπανούδη Δέσποινα
Πολιτιστικά Προγράμματα:
Διδασκάλου Μαρία

Σχολικό Έτος 2014-15

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄:             Διδασκάλου Μαρία
Τάξη Β΄:             Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Β΄             Πετρίδης Αναστάσιος
Τάξη Δ΄:             Δαβόρας Αντώνιος
Τάξη Ε΄:              Κωτίδης Αναστάσιος
Τάξη ΣΤ΄:          Πετρομελίδης Μιχάλης
Ολοήμερο :        Πατρίκας Γεώργιος
Αγγλικά:              Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική: Γρηγορίου Αντώνιος
Συμπλήρωση Ωραρίου:    Χασιώτης Βασίλειος
Γαλλικά: Παπαγιαννούλη Δέσποινα
Παράλληλη Στήριξη:  Γαλάνη Γεωργία

Σχολικό Έτος 2015-16

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄ Βουβώλη Κωνσταντία
Τάξη Β΄: Διδασκάλου Μαρία
Τάξη Γ΄: Πετρίδης Αναστάσιος
Τάξη Δ΄:
Καλουμένου Σοφία
Τάξη Ε΄: Δαβόρας Αντώνιος
Τάξη ΣΤ΄: Πετρομελίδης Μιχάλης
Ολοήμερο: Πατρίκας Γεώργιος
Αγγλικά: Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική: Γκόγκα Ελένη
Γαλλικά: Παπαγιαννούλη Δέσποινα
Συμπλήρωση Ωραρίου:
Γυμναστική Ολοήμερο: Μασάδης Βασίλειος
Πληροφορική Ολοήμερο:
 

Σχολικό Έτος 2016-17

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄ Καλουμένου Σοφία
Τάξη Β΄: Βουβώλη Κωνσταντία
Τάξη Γ΄: Δέλκος Αθανάσιος
Τάξη Δ΄:
Διδασκάλου Μαρία
Τάξη Ε΄: Δαβόρας Αντώνιος
Τάξη ΣΤ΄: Πετρομελίδης Μιχάλης
Ολοήμερο: Πατρίκας Γεώργιος
Αγγλικά: Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική: Γιαννουλάτος Νίκος
Γαλλικά: Παπαγιαννούλη Δέσποινα
Γερμανικά: Γκέσιου Ευαγγελία
Παράλληλη Στήριξη:
Σαββίδου Έλλη
Πληροφορική:

Ζιακάκη Βασίλης

ΔΥΕΠ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2016-17

Υπεύθυνη: Φοινικιανάκη Ολυμπία
Δάσκαλος: Ταξιάρης Γρηγόρης
Εκπ/κός Α/Φ:
Μπατσαρά Πηνελόπη
Εκπ/κός Φ/Α:
Τούσας Θωμάς
Εκπ/κός Πληροφορικής:           
Γούναρης Αναστάσιος

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄: 
Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Β΄:             Καλουμένου Σοφία
Τάξη Γ΄:
Πατρίκας Γεώργιος
Τάξη Δ΄:             Πετρομελίδης Μιχάλης
Τάξη Ε΄:              Διδασκάλου Μαρία
Τάξη ΣΤ΄:          Δαβόρας Αντώνιος
Αγγλικά:
Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική:      
Λάμπρου Δημήτριος-  Γιαννουλάτου Αναστασία
Γερμανικά: Δημητριάδου Δέσποινα
Παράλληλη Στήριξη:   Αναστασοπούλου Σεβαστή
Μουσική: Σαρακατσιάνος Αντώνιος
Εικαστικά:
Σαπνάρα Ευδοξία
Πληροφορική: Σπανούδη Δέσποινα
Θεατρική Αγωγή:
Στεφανοπούλου Ιωάννα

ΔΥΕΠ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2017-18

Υπεύθυνη: Γαζέτη Άννα
Εκπ/κός Φ/Α: Λευκόπουλος Εμμανουήλ
Εκπ/κός Α/Φ:
Μπατσαρά Πηνελόπη
Εκπ/κός Φ/Α:
Τσίρη Αικατερίνη
Εκπ/κός Α/Φ:           
Τζιώλα  Παναγιώτα
 Εκπ/κός Μουσικής:  Κατσαουνίδου Νίκη

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄:
Καλουμένου Σοφία
Τάξη Β΄:             Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Γ΄:
Πατρίκας Γεώργιος
Τάξη Δ΄:             Διδασκάλου Μαρία
Τάξη Ε΄:              Πετρομελίδης Μιχάλης
Τάξη ΣΤ΄:          Δαβόρας Αντώνιος
Αγγλικά:
Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική:  
Κλημεντίδης Αντώνιος
Γερμανικά: Φιλιοπούλου Δέσποινα
Παράλληλη Στήριξη:   Αναστασοπούλου Σεβαστή
Μουσική: Ιντσουαΐντε Νατέλα
Εικαστικά:
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Πληροφορική:

Θεατρική Αγωγή:            

Τρέβλας Παναγιώτης
Αβραμίδου Δήμητρα

ΔΥΕΠ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2018-19

ΔΥΕΠ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2017-18

Υπεύθυνη: Μελιοπούλου Σπυριδούλα
Εκπ/κός Φ/Α: Λευκόπουλος Εμμανουήλ
Εκπ/κός Α/Φ:
Χατζηαδάμου Κων/να
Εκπ/κός Η/Υ:
Παντελίδης Αντώνιος

   

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Διευθυντής: Κωνσταντινίδης  Κων/νος
Τάξη Α΄:
Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Β΄:             Καλουμένου Σοφία
Τάξη Γ΄:
Πετρομελίδης Μιχάλης
Τάξη Δ΄:             Πατρίκας Γεώργιος
Τάξη Ε΄:              Διδασκάλου Μαρία
Τάξη ΣΤ΄:          Δαβόρας Αντώνιος
Αγγλικά:
Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική:  
Τόσιου Δέσποινα
Γερμανικά: Σολάκογλου Δημήτρης
Παράλληλη Στήριξη:   Κουίδου Κρυστάλλω
Μουσική:

Πληροφορική:

Θεατρική Αγωγή:

Σαραγατσής Ευάγγελος
Τρέβλας ΠαναγιώτηςΠαπαγεωργίου Ελένη
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Διευθυντής: Στάμος Σωτήρης
Τάξη Α΄: Καλουμένου Σοφία
Τάξη Β΄:             Βουβώλη  Κωνσταντία
Τάξη Γ΄: Πατρίκας Γεώργιος
Τάξη Δ΄:              Πετρομελίδης Μιχάλης
Τάξη Ε΄:              Διδασκάλου Μαρία
Τάξη ΣΤ΄:          Δαβόρας Αντώνιος
Αγγλικά: Γιουβάνου Δέσποινα
Γυμναστική:   Γιαννουλάτος Νικόλαος
Γερμανικά: Σολάκογλου Δημήτρης
Παράλληλη Στήριξη:   Καραχαρίση Μαγδαληνή
Μουσική:

Πληροφορική:

Θεατρική Αγωγή:

Παπούτση Άννα

Αλεξίου Σπύρος

Στεφανοπούλου

Εικαστικά: Τσουμάνη Αγγελική