Μια πρώτη γνωριμία

Διδακτήριο Αγίας Βαρβάρας

Tο σχολείο μας είναι ένα συγχωνευμένο σχολικό συγκρότημα (από το 1987) τριών  γειτονικών συνοικισμών (Αγίας Βαρβάρας, Ασωμάτων, Άμμου) της Βέροιας. Η έδρα της διεύθυνσης βρίσκεται στο διδακτήριο του συνοικισμού Αγίας Βαρβάρας, όπου στεγάζονται οι τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄.

Οι τάξεις Α’ και Β’ καθώς και το ολοήμερο τμήμα στεγάζονται στο διδακτήριο του συνοικισμού Ασωμάτων.

Η  Γ΄ τάξη στεγάζεται στο διδακτήριο του συνοικισμού Άμμου.