ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. β΄ του Π.Δ 79/2017  »  μία φορά τουλάχιστον τον μήνα, σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου (13.15 -14.00) γίνεται η συνάντηση γονέων και δασκάλων».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Α΄ τάξη ( Βουβώλη Κωνσταντία): πρώτη Τετάρτη του μήνα

Β΄ τάξη (Καλουμένου Σοφία):  πρώτη Τετάρτη του μήνα

Γ΄ τάξη (Πατρίκας Γεώργιος): τελευταία Δευτέρα του μήνα

Δ΄ τάξη (Πετρομελίδης Μιχάλης): πρώτη Τετάρτη του μήνα

Ε΄ τάξη(Διδασκάλου Μαρία): τελευταία Πέμπτη του μήνα

ΣΤ΄ τάξη (Δαβόρας Αντώνιος): τελευταία Τετάρτη του μήνα

Γερμανικά (Δημητριάδου Χριστίνα):πρώτη Δευτέρα του μήνα

Αγγλικά( Γιουβάνου Δέσποινα): τελευταία Πέμπτη η συνάντηση στην Άμμο

Μουσική(Σαρακατσιάνος Αντώνιος): πρώτη Δευτέρα του μήνα

 

Από τη Δ/νση του σχολείου

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΧΛ.ΕΤΟΣ 2017-18

Η κίνηση του λεωφορείου για τη σχολική χρονιά 2017-18 είναι η εξής:

07.45΄Αναχώρηση από τα Ασώματα για τους μαθητές των  Γ- Δ- Ε- και ΣΤ τάξεων

07.55΄ Άφιξη στην Αγία Βαρβάρα και αποβίβαση των μαθητών πλην της Γ΄τάξης

07.55΄Επιβίβαση μαθητών Αγ.Βαρβάρας για την Άμμο

08.00΄ Άφιξη στην Άμμο και αποβίβαση-επιβίβαση μαθητών για Αγ. Βαρβάρα

08.05΄Άφιξη μαθητών στην Αγ. Βαρβάρα. Αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών

08.10΄ Άφιξη μαθητών στα Ασώματα- Αποβίβαση

08.15΄ Εναρξη μαθημάτων υποχρεωτικού ωραρίου

13.15΄ Λήξη μαθημάτων για όλο το σχολείο. Αναχώρηση λεωφορείου από Ασώματα.

13.20΄ Άφιξη στην Αγ. Βαρβάρα. Αποβίβαση -επιβίβαση μαθητών

13.25΄ Άφιξη Άμμο. Αποβίβαση -επιβίβαση μαθητών

13.30΄ Άφιξη στην Αγ. Βαρβάρα. Αποβίβαση μαθητών

13.35΄ Άφιξη μαθητών στα Ασώματα και αποβίβαση μαθητών.

Λήξη κίνησης λεωφορείου.

 

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΧΛ.ΕΤΟΣ 2017-18

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-2018

Σύμφωνα με το ΠΔ 79/2017 και το Άρθρο 11 A. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας καταρτίζεται ως εξής

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄

 ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Από 1/3/2021 μέχρι και τις 20/3/2021 θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των μαθητών που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού.

Στο σχολείο μας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι μαθητές που οι οικογένειές τους κατοικούν εντός των χωροταξικών ορίων της σχολικής μας περιφέρειας .

Η εγγραφή των μαθητών μπορεί να γίνει καθημερινά από τις 11:00 ως και τις 12:00μ.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου (λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσηπου μπορείτε να προμηθευτείτε από το σχολείο ή να την κατεβάσετε από ΕΔΩ: ΑΙΤΗΣΗ 
  2. Βιβλιάρίο Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
1 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β 3 ΔΟΣΕΙΣ
2 ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ- ΤΕΤΑΝΟΥ- ΚΟΚΚΥΤΗ 5 ΔΟΣΕΙΣ
3 ΠΟΛΙΟΜΕΛΥΤΙΔΑΣ 4 ΔΟΣΕΙΣ
4 ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΤΥΠΟΥ Β   * 4 ΔΟΣΕΙΣ
5 ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ  ** 3 ΔΟΣΕΙΣ
6 ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ  *** 4 ΔΟΣΕΙΣ
7 ΙΛΑΡΑΣ ? ΕΡΥΘΡΑΣ-  ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ 2 ΔΟΣΕΙΣ
8 ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ 2 ΔΟΣΕΙΣ
9 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α 2 ΔΟΣΕΙΣ

*    Το εμβόλιο του αιμόφιλου τύπου Β γίνεται ως την ηλικία ων 5 ετών

**   Το εμβόλιο του μινιγγιτιδόκοκκου εάν γίνει μετά το 1ο έτος γίνεται σε μία δόση

*** Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου γίνεται ως την ηλικία ων 5 ετών

  1. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου

Το Νηπιαγωγείο για την εγγραφή των παιδιών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού εκδίδει προσωρινά Βεβαίωση Φοίτησης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο τέλος του σχολικού έτους εκδίδεται Πιστοποιητικό Φοίτησης το οποίο υπηρεσιακά το Νηπιαγωγείο θα μας αποστείλει.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή

  1. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομιστεί στο σχολείο συμπληρωμένο με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-2022. Αν δεν έχετε ΑΔΥΜ μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Σχολείο μας .

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Σχολείου

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

08.00−08.10 10′ Υποδοχή μαθητών 08.10−09:40 90′ 1η διδακτική περίοδος 09:40−10:00 20′ Διάλειμμα 10:00−11:30 90′ 2η διδακτική περίοδος 11:30−11:45 15′ Διάλειμμα 11:45−12:25 40′ 5η διδακτική ώρα 12:25− 12:35 10′ Διάλειμμα 12.35−13:15 40′ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) 13:15−13:20 5′ Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης 13:20−14:00 40′ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Σίτιση 14:00−14:15 15′ Διάλειμμα 14:15−15:00 45′ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη−Προετοιμασία 15:00−15.15 15′ Διάλειμμα 15.15− 16:00 (αν λειτουργήσει τμήμα) 45′ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά. Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14  Σεπτεμβρίου, οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία) στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του αγιασμού.

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ:

ΑΜΜΟΣ :  11.00

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: 11.30

ΑΣΩΜΑΤΑ: 12.00

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-21

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13.15΄-16.00΄μμ)
Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το έντυπο που θα τους δοθεί από το σχολείο.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,
? πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
? πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
? Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
Για την λειτουργία του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία της χώρας ισχύουν όσα προβλέπονται στην 83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800Β).
β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00): Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α? 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (δίνεται από το σχολείο) και είναι για το μάθημα της Γυμναστικής.

γ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Επισημαίνεται ότι πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο τα δικαιολογητικά εγγραφής σε ώρες που το σχολείο είναι ανοικτό ή κατόπιν τηλεφωνήματος . 2331091215 ή 6976658647

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρώτης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο

Προς γονείς

για την εγγραφή των νηπίων στα Νηπιαγωγεία Αγίας Βαρβάρας και Ασωμάτων , επειδή για πρώτη φορά θα γίνει ηλεκτρονικά , παρακαλούμε να πάρετε πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής,πατώντας τους παρακάτω χρήσιμους συνδέσμους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.

 

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες V2

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία V2

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρώτης εγγραφής στο Νηπιαγωγείο

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Προς γονείς μαθητών Στ΄τάξης

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β? 1574/08-05-2018, σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σας αναρτούμε τρία (3) ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεχτικά τα παρακάτω pdf ( πατώντας πάνω στους σχετικούς συνδέσμους για να κατέβουν στον Υ/Η και να τα διαβάσετε.

ΣΥΝ_1 elearning

ΣΥΝ_2 teleworking

_ΣΥΝ_3_ΦΥΛΛAΔΙΟ-2

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς και μαθητές

Διαβάστε τα παρακάτω βήματα για την εγγραφή του μαθητή στα κλειστά μαθήματα που θα δημιουργηθούν .

Απάντηση:

Η προσωποποιημένη είσοδος στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή στο  προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. Εκεί, μπορεί να κάνει εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, για τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά (με ένα κλικ). Για την πρόσβαση σε υλικό ανοικτών μαθημάτων δεν απαιτείται η σύνδεση με λογαριασμό χρήστη για τους μαθητές.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Βήμα 1.   Μπαίνω στην πλατφόρμα και κάνω σύνδεση με τους κωδικούς που έχω.  Βήμα 2: Η προσωποποιημένη είσοδος του μαθητή στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή στο προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. Εκεί, αρχικά κάνει εγγραφή  σε μάθημα στα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του Ο δάσκαλος της τάξης του) , για τη συγκεκριμένη σχολική  χρονιά (με ένα κλικ).

 

Βήμα 3. Τσεκάρει στο κουτάκι τα μαθήματα της τάξης του.Για να τα εγγράψει στο χαρτοφυλάκιό του. Το v  θα εμφανιστεί μετά επιλεγμένο.

Αφού ολοκληρώσετε βγαίνετε από την πλατφόρμα. Μετά τη δημιουργία όταν θα μπαίνετε στα μαθήματα και θα είναι κλειστά με εγγραφή θα μπαίνετε με τους κωδικούς και θα βλέπει ο μαθητής μόνο την δική του τάξη μετά μαθήματα.

Μπορείτε να δείτε οδηγίες και στο παρακάτω βίντεο

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα της ΕΡΤ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές Δημοτικού

 

Εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου ξεκινά τη Δευτέρα η εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ.

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα προβάλλονται καθημερινά   στις 10.00 το πρωί από την ΕΡΤ2, στο γνώριμο περιβάλλον μιας σχολικής αίθουσας.

Τα μαθήματα των δύο πρώτων ημερών αφορούν τις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και περιλαμβάνουν διδασκαλία Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Ιστορίας.

Τις επόμενες ημέρες τα μαθήματα θα διευρυνθούν και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, ενώ θα εμπλουτιστούν και με άλλα διδακτικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα των δύο πρώτων ημερών

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των πρώτων ημερών του τηλεοπτικού σχολείου της ΕΡΤ2  έχει ως εξής:

Δευτέρα 30 Μαρτίου

1.      Επαναληπτικό μάθημα στη Γλώσσα Δ?, Ε? και ΣΤ? τάξης

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος

2.      Ιστορία Δ? τάξης

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Δάβος

3.      Φυσική Ε? τάξης

Εκπαιδευτικός: Ουρανία Γκικοπούλου

Τρίτη 31 Μαρτίου

1.      Μαθηματικά, Γ? & Δ? τάξης

Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη

2.      Μαθηματικά, Δ? & Ε? τάξης

Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος

3.      Φυσική Ε? & ΣΤ? τάξης

Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωριανόπουλος

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το πρόγραμμα της ΕΡΤ για την εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές Δημοτικού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Αγαπητοί γονείς , μένετε ενημερωμένοι για οδηγίες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

Συνδέεστε στο Ίντερνετ  και στο google γράφετε » Ηλεκτρονική τάξη» , μπαίνετε στα μαθήματα,  στη συνέχεια επιλέγετε το Νομό Ημαθίας, επιλέγετε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και στη συνέχεια επιλέγετε το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, κι έτσι θα σας ανοίξουν τα μαθήματα. Είναι ανοιχτά προς το παρόν και μπορείτε να τα δείτε αλλά καλά είναι να δουλέψετε την τάξη σας. Μαθήματα θα ανεβαίνουν συνεχώς από τους δασκάλους όσο το επιτρέπει και το αντέχει το σύστημα.

Κλειστό μάθημα σημαίνει. Έχετε κάνει εγγραφή μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (σύμφωνα με τις οδηγίες που πήρατε αλλά υπάρχουν και σε ανάρτηση  στην ιστοσελίδα μας)  και τους κωδικούς που πήρατε να τους στείλατε στο  email του σχολείου dimagvar@sch.gr  . Ο δάσκαλος αφού πάρει τους κωδικούς σας θα δημιουργήσει την «τάξη»  , θα σας εγγράψει ώστε να την βλέπετε μόνο εσείς , μπαίνοντας πάντα στο μάθημα με τους κωδικούς που έχετε.

Καλή  δύναμη σε όλους.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

«Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι ?

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις οδηγίες.

ΕΟΔΥ-Οδηγίες-για-παραμονή-παιδιών-και-εφήβων-στο-σπίτι-_-11-ΜΑΡΤΙΟΥ-2020

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι ?

Παράταση αναστολής λειτουργίας των σχολείων

Ενημερωτικό Δελτίο

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η παράταση της απαγόρευσης λειτουργίας των σχολείων, όλων των βαθμίδων, έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, λόγω κορωνοϊού. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, covid-19.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση αναστολής λειτουργίας των σχολείων

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για τη διασυ?νδεση των σχολει?ων, των εκπαιδευτικω?ν και των μαθητω?ν της Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης σε ε?να ασφαλε?ς δι?κτυο και την παροχη? ποιοτικω?ν ηλεκτρονικω?ν υπηρεσιω?ν σε αυτου?ς, το υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των λειτουργει? και εξελι?σσει το Πανελλη?νιο Σχολικο? Δι?κτυο (www.sch.gr).

Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.

Αφού μελετήσετε τις παρακάτω οδηγίες, να προχωρήσετε μέχρι τις 24 Μαρτίου 2020 στην εγγραφή, ώστε να ολοκληρωθεί από την πλευρά των μαθητών/τριών του σχολείου μας η προετοιμασία για το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Επισημαίνεται ότι, τον Αριθμό Μητρώου Μαθητή μπορείτε να τον βρείτε στον Έλεγχο Προόδου του Α? Τριμήνου 2019-2020, για τις Γ,Δ,Ε,ΣΤ τάξεις. Για την Α και Β τάξη επικοινωνήστε με το σχολείο στο τηλ. 2331091215 ή με μήνυμα στο 6976658647, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μετά τη εγγραφή  επικοινωνήστε τηλεφωνικά ής sms  ή στείλτε email  με τους κωδικούς που πήρατε. Ευχαριστώ

Ο διευθυντής του σχολείου

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τις οδηγίες.

Οδηγίες-για-την-εγγραφή-μαθητή-τριας-στο-Πανελλήνιο-Σχολικό-Δίκτυο

 

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019

Το Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας επισκεφτήκαμε , την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 για να πραγματοποιήσουμε από κοινού σαν όμορο σχολείο την 6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Με την καθοδήγηση των γυμναστριών και των δύο σχολείων οι μαθητές μας χωρισμένοι ανά τάξεις συναγωνίστηκαν σε αθλήματα και έπαιξαν παιχνίδια σε μια αυλή όμορφα σχεδιασμένη. Συγχαρητήρια σε όλους για την ολοκλήρωση της σχολικής μας δράσης.

Κατηγορίες: Εκπαιδευτικές επισκέψεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 6η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019

    

         

  

      

 

       

 

    

Κατηγορίες: ΔΙΑΦΟΡΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2019